VET – Vorm en tekst

Vorm en tekst

Vormgeven van informatie

 

 

Schrijf je een werkstuk, een verhaal of een andere tekst? Maak je een poster, een uitnodiging of een pamflet? Dan wil je dat je boodschap goed overkomt. Je besteedt dus zorg aan de inhoud, aan je formulering en aan je stijl. Je besteedt zeker aandacht een de vorm. Immers, een goed gekozen vorm versterkt je boodschap, ordent de informatie en maakt die informatie overzichtelijk, toegankelijk en goed leesbaar.

Het kiezen van de juiste vorm is een lastig proces waarin je veel afwegingen en keuzes moet maken. Dat is niet eenvoudig, zeker niet als je daar geen of weinig ervaring mee hebt. En als je de mogelijkheden van je tekstverwerker of opmaakprogramma ontdekt hebt, zie je waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. Daarom is er Vet.

 

Vet is jouw gids bij het vormgeven van informatie

 

Door professionals, voor liefhebbers

Vet is gemaakt door professionals met jarenlange ervaring in het professioneel ontwikkelen van leermiddelen voor het onderwijs en het verzorgen van communicatie voor het bedrijfsleven. Als respectievelijk allround vormgever, educatief auteur en educatief uitgever hebben zij hun kennis en ervaring gebundeld op de website www.vormentekst.nl. Vet is niet bedoeld voor professionele vormgevers, maar voor liefhebbers en ondersteunt hen op een toegankelijke wijze bij afwegingen en keuzes ten aanzien van vormgeving.

 

Inhoud en opbouw

Vet is opgebouwd uit zes onderdelen:

  1. De opzet van een document
  2. De opmaak van tekst
  3. Lettertypen
  4. Layout
  5. Tekst en beeld
  6. Voorblad of omslag

Elk hoofdstuk bestaat uit basisinformatie en verdiepende informatie met achtergronden, adviezen, tips, voorbeelden, beeld en toepassingen.

Behalve deze zes onderdelen geeft Vet informatie over het maken van een eenvoudige opmaak in Word (’Hoe doe je dat in Word’).  Met de toepassing ‘Maakop’ kun je met veel aspecten van vorm experimenteren.

Je kunt de zes onderdelen van Vet willekeurig of aan de hand van je eigen interesse of vragen doornemen. Je kunt dat ook doen aan de hand van de vijf grote opdrachten die op de website zijn opgenomen. Kies je voor die tweede optie – de opdrachten – dan kom je met alle aspecten van Vet in aanraking. En daarna…………… aan de slag!!

 

Gebruik in het onderwijs

Vet is prima geschikt om zelf mee aan de slag te gaan, maar komt ook in het onderwijs heel goed tot zijn recht. Door Vet maken leerlingen kennis met aspecten van informatie die hun boodschap, bijvoorbeeld hun (profiel)werkstuk, toegankelijker en effectiever maken.

 

Licentieprijs

Vet is beschikbaar voor een prijs van 19,50 per licentie. Een licentiehouder kan daarmee op één apparaat (laptop / smartphone / etc.) inloggen. Tegelijkertijd inloggen op meer dan één apparaat niet mogelijk. Ben je licentiehouder van de methode Van Schrift Naar Schrijven, dan kun je Vet aanschaffen voor € 12,50. Maakt daarvoor gebruik van dit contactformulier.
Bent u docent in het voortgezet onderwijs, mbo of hbo, dan kunt u een proeflicentie ter beoordeling aanvragen. Gebruik dan a.u.b. dit contactformulier.