Praktijkschrift Schrijven

Schrijfvaardigheid voor de Pabo

Omslag Praktijkschrift

Oefening baart Kunst!

Het oefencahier Praktijkschrift schrijven biedt de student de mogelijkheid zich een aantal soorten schrift eigen te maken: het methodisch schrift, blokschrift, koordschrift, bandschrift en het dictaatschrift. Verder oefent het cahier de belangrijkste schrijfpatronen en geeft het de student bovendien informatie over:

  • de schrijfhouding;
  • de ligging van het oefenschrift;
  • verbale ondersteuning;
  • letter- en cijferkaart;
  • goed blokschrift;
  • ontspanningsoefeningen.

Op de achterkant van het cahier zijn de Handschriftcriteria opgenomen.

U kunt het Praktijkschrift rechtstreeks bij de uitgever bestellen via info@cantal.nl (minimaal: 250 exemplaren).