Pak je pen – handschriftontwikkeling en portfolio

Vers van de pers

 

In haar  artikel Visie op de kern van het vak dat op deze website als eerste wordt gepubliceerd, plaatst Else Kooijman-Thomson  de discussie over het vak schrijven in een breder kader. Zij  toont aan dat goed handschriftonderwijs – juist in deze tijd van digitalisering – wel degelijk tot de kernopdracht van het basisonderwijs en daarmee ook van de opleiding behoort. Middels haar artikel doet zij tevens een eerste aanzet om te komen tot de ontwikkeling van een praktijktheorie voor  ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’.

 

Een uitgekiend geheel!

 

Pak je pen, Pak je pen Portfolio en www.pakjepen.nl vormen samen een uitgekiend geheel. Kennis, vaardigheid en plezier gaan hand in hand.

 

 

 

 

 

 

Theorie

Het theorieboek Pak je pen theorieboek beschrijft op toegankelijke wijze het schrijfproces bij kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw en de schrijfdidactiek. Het boek bevat de hoofdstukken.

 1. De pengreep
 2. De zit- en schrijfhouding
 3. Voorbereidend schrijven
 4. Aanvankelijk schrijven
 5. Voortgezet schrijven
 6. Handschriftontwikkeling
 7. De motorische ontwikkeling
 8. Linkshandigheid
 9. Didactiek
 10. Materialen
 11. Toetsenbordvaardigheid
 12. Schriftgeschiedenis

 

Vaardigheden

Het vaardigheidscahier Portfolio zet studenten zelf met schrijven aan het werk. Portfolio heeft 8 hoofdstukken met een keur aan werkbladen waarmee de student de eigen vaardigheid verbetert en het eigen portfolio voor ‘Schrijven’ vult:

 1. Portfolio
 2. Instaptoetsen
 3. Methodisch schrift
 4. Lerarenhandschrift
 5. Losse leesletters
 6. Sierschrift
 7. Bordschrift
 8. Activiteiten bij de hoofdstukken

 

Website

De website www.pakjepen.nl ondersteunt de twee boeken met voorbeelden van werkvormen, werk van studenten, printbare formulieren, afbeeldingen, diverse checklists en filmpjes over bijvoorbeeld verschillende pengrepen en schrijfbewegingen.

Pak je pen theorie en Portfolio sluiten aan bij de Kennisbasis Schrijven. Ze maken de student inhoudelijk, didactisch én praktisch startbekwaam. Door de praktische invulling (her)ontdekt de student het plezier in Schrijven!