Natuur is overal

Natuuronderwijs voor de Pabo

Omslag NIO

Onderzoekend leren door te vragen!

Verwondering

  • Waarom raakt een spin niet verstrikt in zijn eigen web?
  • Waarom is de zon soms zo rood?

Kinderen vragen uit verwondering naar dieren, planten en verschijnselen. Vragen die een helder antwoord verdienen. Antwoorden die ze het liefst zélf willen vinden. Natuur is overal biedt de (toekomstige) leraar basisonderwijs de kennis en vaardigheden om die zoektocht samen met kinderen te ondernemen en hen daarin te begeleiden.

Leer te vragen!
In Natuur is overal is volop aandacht voor vakdidactiek. De methode breekt een lans voor de ‘vraag gestuurde didactiek’. Deze ‘vraag gestuurde didactiek’ ziet verwondering als de basis voor het leren en stimuleert onderzoekend leren door kinderen (sleutel)vragen te leren stellen vanuit zes perspectieven:

  1. Biologisch perspectief (onderzoeken).
  2. Zorgperspectief (verzorgen).
  3. Medisch perspectief (behandelen).
  4. Technisch perspectief (gebruiken).
  5. Ethisch perspectief (kiezen).
  6. Persoonlijk perspectief (beleven).

Het hart van natuuronderwijs is de verwondering van de kinderen!

De cd-rom bij Natuur is overal (opgenomen in het boek) en de website www.natuurisoveral.nl bevatten kant en klare lessen over een scala aan onderwerpen. Bovendien is er ruimte voor ondersteunende informatie en zijn printbare werkbladen opgenomen.