Methodesites

Bij elke methode een website!

CantalLogo

 

Bij elke methode van Cantal hoort een (gratis) ondersteunende website met inhoudelijk informatie, projecten, beeldmateriaal, kijkwijzers, observatieschema’s, antwoorden op de toetsen, errata, enzovoorts. De URL van de website draagt altijd de naam van de methode.

 • www.aardrijkskundeisoveral.nl
  De website bij Aardrijkskunde is overal (AIO) biedt de student een grote hoeveelheid bronnen: kaarten, foto’s, schema’s, artikelen, internetverwijzingen en andere informatie. Deze bronnen gebruikt de student onder andere voor de opdrachten uit de methode, maar zijn zeker ook waardevol voor de leraar basisonderwijs.
  Voorbeeld 1: blanco kaart van Nederland
  Er zijn op de website ook blanco kaarten van Europa en de Wereld beschikbaar.
  Voorbeeld 2: Deel artikel Ronald Nolet
  Een deel van een van de drie artikelen over Metacognitie door Ronald Nolet, geograaf aan de universiteit van Oslo.
  Voorbeeld 3: foto’s op de website helpen studenten en leerlingen om beelden over landen te bespreken en te nuanceren: multiperspectiviteit in de praktijk!
  Voorbeeld 4: Topospel Dordrecht is een voorbeeld van een werkvorm voor het verkennen van de eigen omgeving, in dit geval Dordrecht.

 

 • www.pakjepen.nl
  De website bij Pak je pen (PJP) en Portfolio (PF) biedt ondersteuning bij de methode en een rijk palet aan extra activiteiten, video’s, observatieformulieren, kijkwijzers, letterkaarten, bordwerk, andere schriften dan het onze, informatie over competenties, enzovoorts.
  Voorbeeld 1: Bij elk hoofdstuk biedt de website ondersteunende materialen en handreikingen.
  Voorbeeld 2: Deze video laat een voorbeeld van een 4-punts pengreep zien.
  Voorbeeld 3: Observatieformulieren om uit te printen.
  Voorbeeld 4: Wie herinnert zich niet die mooie bordtekeningen?

 

 • www.handigmetgetallen.nl
  De website bij Handig met getallen (HMG) bevat o.a. de toetsen van alle werkboeken en de antwoorden daarop, de Kernbegrippen, informatie over rekendoelen en errata.
  Voorbeeld 1: De toetsen zijn in bewerkte vorm (zonder antwoordruimte) opgenomen.
  Voorbeeld 2: De antwoorden op de toetsvragen staan niet in de boeken, maar wel op de website.
  Voorbeeld 3: Elk werkboek bevat de Kernbegrippen voor dat onderdeel.
  Voorbeeld 4: Er is nog geen boek zonder fout verschenen, vandaar de Errata op de site.

 

 • www.gelukskunde.cantal.nl
  De website bij Gelukskunde is ondersteunend bij het Werkboek Gelukskunde en bevat:

  • Algemene informatie over Geluk.
  • Informatie voor de leerling, zoals: interessante links, informatie over ‘Voeding en geluk’, gelukstips, etc.
  • Informatie voor de leerkracht, bijvoorbeeld:
   • Didactische suggesties
   • Extra lessen
   • Organisatie van de lessen geluk in de klas / op school
   • Doelen van Gelukskunde
   • Een beknopte handleiding
   • Suggesties voor het zelf ontwerpen van lessen