Handig met getallen – gecijferdheid

Rekenen voor de Pabo

Afbeelding Verhoudingen - Appels om de boom

 

 

 

 

 

 

Hoeveel appels ongeveer liggen er

rondom de boom?

 

 

 Werkboeken professionele gecijferdheid

De leraar basisonderwijs is de doorslaggevende factor in de kwaliteit van het onderwijs, misschien wel juist bij rekenen. Pabo’s besteden daarom – terecht – expliciet steeds meer aandacht aan professionele gecijferdheid van hun studenten. Immers, de leerkracht basisonderwijs moet boven de rekenstof staan!

07 - p.33 - Uitwerking 116 p.35 - Uitwerking 5 - afb.2

 

Handig met getallen

De reeks werkboeken Handig met getallen behandelt de Kennisbasis rekenen – wiskunde voor de Pabo. De methode ondersteunt de student op diens weg naar professionele gecijferdheid. De werkboeken zijn los van elkaar én in samenhang te gebruiken. De reeks bestaat uit:

 • Handig met getallen 1: Hele getallen, bewerkingen en strategieën
 • Handig met getallen 1a: Hele getallen, onderdelen Strategieën en Getallen
 • Handig met getallen 1b: Hele getallen, onderdeel Bewerkingen
 • Handig met getallen 2a*: Verhoudingen en Procenten
 • Handig met getallen 2b*: Breuken en Kommagetallen
 • Handig met getallen 3: Meten en Verbanden
 • Handig met getallen 3a: Meten
 • Handig met getallen 3b: Verbanden
 • Handig met getallen 4: Meetkunde

* Het boek Handig met getallen 2 is niet meer leverbaar.

 

Wat vinden studenten?

Uit studentevaluaties blijkt dat studenten zeer te spreken zijn over Handig met getallen. De heldere, herkenbare opbouw (voorbeelden – uitleg – oefenen – gevarieerd oefenen – toets) wordt zeer gewaardeerd. De fikse hoeveelheid oefenstof voor elk leerstofonderdeel blijkt precies wat studenten nodig hebben en waarderen:

 • Ik vind de uitleg/instructie van de opdrachten erg fijn. Dat geldt ook voor de hoeveelheid oefenstof!
 • De combinatie van de opdrachten en de uitleg in de klas hebben mij geholpen beter te rekenen.
 • Ik heb een goed beeld gekregen van wat ik kan en wat ik nog moet oefenen.
 • Fijn dat ieder boek dezelfde opbouw heeft.
 • De voorbeelden laten goed zien hoe de opgaven uitgerekend kunnen worden. Dat is erg fijn.
 • Overzichtelijk, duidelijk niveau.
 • Ik vind rekenen en de opdrachten in het boek best moeilijk. Maar, ze sluiten goed aan bij wat we moeten beheersen dus daarom is het precies goed.
 • Er is een duidelijke opbouw in niveaus. Je kunt dus beginnen bij wat je zelf moeilijk vindt.
 • Door het leerlingenwerk dat is opgenomen krijgt je inzicht hoe zij rekenen, maar ook in je eigen rekenen.

 

Wat vinden uw collega’s?

Gebruikers – docenten aan de Pabo – zijn positief en noemen als sterke punten:

 • Studenten kunnen zelf met de boeken uit de voeten.
 • De vaste en structuur werkt zeer verhelderend en ondersteunend.
 • Handig met getallen heeft zeker bijgedragen aan de hogere score op de Kennisbasistoets.
 • De combinatie met ondersteunende lessen is voor ons ideaal.
 • Studenten krijgen goed zicht op hun eigen rekenen. Dat ondersteunt ook de didactiek.

 

Typering Handig met getallen

 • Elk (deel)domein van de kennisbasis is een zelfstandig hoofdstuk in een werkboek.
 • Elk hoofdstuk van een werkboek start op niveau 2F, werkt toe naar 3S en sluit af met een toets op dat niveau.
 • Elk hoofdstuk bevat een paragraaf met omschrijvingen en voorbeelden van de ‘Kernbegrippen van de Kennisbasis’.
 • De student gaat stap voor stap door de leerstof en kan zich zo de stof zelfstandig aanleren.
 • De systematische en herkenbare opbouw, de uitgewerkte voorbeelden, de heldere uitleg, het aantal oefenopgaven per onderdeel, de herkenbare modellen, de aparte paragraaf ‘Gevarieerd oefenen’ en de toets aan het eind van elk hoofdstuk helpen de student zich de stof eigen te maken.
 • Een vast onderdeel van nagenoeg elk hoofdstuk is het ‘Leerlingen- en studentenwerk’. De student leert het werk van kinderen en andere studenten te analyseren en begrijpen.
 • De werkboeken zijn praktisch van opzet en gebruiksvriendelijk, o.a. door: A4 formaat met ringband (omslaan en doorwerken), voldoende schrijf- en antwoordruimte(!) bij de opgaven, de overzichtelijke lay-out en de antwoorden achter in het boek.
 • Studenten die de stof beheersen, kunnen de Kennisbasis toets met een gerust hart tegemoet zien.
 • De ondersteunende website (www.handigmetgetallen.nl) bevat o.a. de antwoorden op de toetsen per hoofdstuk en errata bij de methode.

 

Een Rekenwerkboek voor uw Pabo?

Naast de reeks Handig met getallen biedt Cantal biedt u graag de gelegenheid om met behulp van de werkboeken Handig met getallen uw eigen rekenwerkboek(en) samen te stellen. U bepaalt samen met de uitgever welke van de in totaal 10 hoofdstukken voor uw studenten interessant zijn en stelt naar eigen inzicht en behoefte uw rekenwerkboek(en) samen. U kunt informatie toevoegen en bepaalt o.a. de samenstelling, omvang, bindwijze en uitstraling van de werkboeken, bijvoorbeeld met een eigen omslag en logo.