Pak je pen en Portfolio – theorie en vaardigheid

 

Pak je pen en Portfolio

Gedegen en toekomstbestendig


Pak je pen en toetsenbord
en Portfolio, pen en toetsenbord zijn in het voorjaar van 2022 in samenhang ontwikkeld en zijn herzieningen van de alom gewaardeerde titels Pak je pen en Pak je pen Portfolio.
De herziene website www.pakjepen.nl is een wezenlijk en integraal onderdeel van beide titels en toegankelijk middels een unieke licentiecode die in de boeken staat.

De vorige versies van Pak je pen en Pak je pen Portfolio zijn in het schooljaar 2022-2023 op aanvraag leverbaar. De ondersteunende (gratis) website bij deze versies blijft in schooljaar 2022-2023 beschikbaar.

 

Het fundament: Pak je pen en toetsenbord

Pak je pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 333) beschrijft op toegankelijke en praktische wijze de ontwikkeling van het schrift bij kinderen in de voorschoolse periode, de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs(!).

Uitgangspunten zijn de schrifthandeling (i.c. de drie aspecten proces, materiaal en vorm) en de drie leesbaarheidsniveaus van schrift (identificatie, regelmaat en orde). Dat gebeurt in 12 hoofdstukken:

 1. De schrifthandeling
 2. Schriftonderwijs
 3. De pengreep
 4. De handfunctie
 5. De houding
 6. Voorbereidend schrijven
 7. Aanvankelijk schrijven
 8. Voortgezet schrijven
 9. Schriftontwikkeling in het po en vo
 10. Typschrift
 11. Materialen
 12. Didactiek

De website www.pakjepen.nl is een wezenlijk en integraal onderdeel van Pak je pen en toetsenbord. Op de website vindt de student bij elk hoofdstuk:

 • aanvullende achtergronden bij elk hoofdstuk, bijvoorbeeld de drie leesbaarheidsniveaus in hoofdstuk 1;
 • het onderdeel ‘Aan de slag’ met opdrachten op student- en leerlingenniveau;
 • toegang tot de internettoepassing Vorm en tekst (VéT);
 • de belangrijke begrippen met toelichting per hoofdstuk geordend.

De internettoepassing Vorm en tekst (VéT) – die aansluit bij leesbaarheidsniveau 3 – is op de website opgenomen en gratis beschikbaar voor de student. De toepassing wordt verderop nader toegelicht. De website bevat bovendien diverse (te downloaden) werkbladen bij Pak je pen en toetsenbord.
Wilt u meer weten over de inhoudelijke herziening van Pak je pen en toetsenbord, vraag dan een docentexemplaar aan of lees de beknopte inhoud van Pak je pen. U vindt daar ook informatie over de redenen voor de herziening.

 

Portfolio, pen en toetsenbord: eigen vaardigheid

Het sterk in omvang gereduceerde werkcahier voor eigen vaardigheid Portfolio, pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 401) zet studenten zelf met schrijven aan het werk.

Net als in de vorige versie worden de diverse onderdelen van schrift systematisch en stap voor stap behandeld. Nieuwkomer is hoofdstuk 4: Typschrift.

Portfolio bevat vier hoofdstukken:

 1. Methodisch schrift
 2. Lerarenhandschrift
 3. Onverbonden schrift
 4. Typschrift

De website www.pakjepen.nl is ook van Portfolio, pen en toetsenbord een wezenlijk en integraal onderdeel. Op de website vindt de student onder andere informatie over ‘doelgericht communiceren’ en de ‘drie leesbaarheidsniveaus’. Bovendien zijn bij elk hoofdstuk specifiek voor dat hoofdstuk ontwikkelde instructievideo’s, voorbeelden en oefeningen opgenomen.
Zo zijn bij hoofdstuk 1 – Methodisch schrift – instructievideo’s voor het schrijven van de letters en de verbindingen opgenomen. Bij hoofdstuk 2 zijn verdere uitwerkingen beschikbaar van de ‘criteria voor leesbaarheid’ en is het ‘Maken van aantekeningen’ uitgewerkt.
Ook bij Portfolio – vooral bij hoofdstuk 4: Typschrift – is Vorm en tekst (VéT) een prima aanvulling en dus gratis beschikbaar voor de student. De toepassing wordt hieronder nader toegelicht.
Voor Portfolio bevat de website eveneens diverse werkbladen die de student kan downloaden, waaronder werkbladen met liniatuur.

 

Vorm en tekst (VéT)

In Pak je pen en toetsenbord en in Portfolio, pen en toetsenbord spelen de leesbaarheidsniveaus (identificatie, regelmaat en orde) een belangrijke rol. Het 3e niveau (orde) vindt u terug in nagenoeg alle (schriftelijke) boodschappen die u onder ogen krijgt. Vandaar ook dat beide titels gebruik maken van de internettoepassing Vorm en tekst, kortweg VéT.

Vét is een gids voor lay-out en opmaak van tekst en beeld en sluit daardoor goed aan bij het 3e leesbaarheidsniveau. Daarom is de toepassing – met ca. 100 opdrachten – ook beschikbaar voor de student. Aanschaf van de Pak je pen en toetsenbord en/of Portfolio, pen en toetsenbord betekent gratis toegang tot VéT. Voor een nadere beschrijving verwijzen wij u naar de informatie over VéT op deze site.

Pak je pen en Portfolio
Kennis, kunde en plezier.

Beschikbaarheid en boekenlijstgegevens

De titels Pak je pen en toetsenbord en Portfolio, pen en toetsenbord zijn verkrijgbaar bij iedere (internet)boekhandel. De vorige versies zijn op aanvraag leverbaar. Voor de boekenlijstgegevens (titel, ISBN. prijs, etc.) klikt u op ‘Titel en bestelinformatie’ bovenin de zwarte balk van deze website.