Pak je pen – theorieboek en portfolio

 

Pak je pen en Portfolio

Een uitgekiend geheel!

 

Pak je pen, Pak je pen Portfolio en de website www.pakjepen.nl vormen samen al jaren een uitgekiend geheel. Kennis, vaardigheid en plezier gaan hand in hand.

Beide titels worden juist daarom herzien en zijn in het voorjaar van 2022 – ruim voor het nieuwe schooljaar – beschikbaar. De website wordt een integraal onderdeel van de methode

 

Theorie

Het huidige theorieboek Pak je pen theorieboek beschrijft op toegankelijke wijze het schrijfproces bij kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw en de schrijfdidactiek. Het boek bevat de hoofdstukken.

 1. De pengreep
 2. De zit- en schrijfhouding
 3. Voorbereidend schrijven
 4. Aanvankelijk schrijven
 5. Voortgezet schrijven
 6. Handschriftontwikkeling
 7. De motorische ontwikkeling
 8. Linkshandigheid
 9. Didactiek
 10. Materialen
 11. Toetsenbordvaardigheid
 12. Schriftgeschiedenis

De website www.pakjepen.nl ondersteunt Pak je pen met voorbeelden van werkvormen, werk van studenten, printbare formulieren, afbeeldingen, diverse checklists en filmpjes over bijvoorbeeld verschillende pengrepen en schrijfbewegingen.

Vaardigheden

Het huidige vaardigheidscahier Portfolio zet studenten zelf met schrijven aan het werk. Portfolio heeft 8 hoofdstukken met een keur aan werkbladen waarmee de student de eigen vaardigheid verbetert en het eigen portfolio voor ‘Schrijven’ vult:

 1. Portfolio
 2. Instaptoetsen
 3. Methodisch schrift
 4. Lerarenhandschrift
 5. Losse leesletters
 6. Sierschrift
 7. Bordschrift
 8. Activiteiten bij de hoofdstukken

Ook Portfolio wordt ondersteund door de website www.pakjepen.nl, vooral d.m.v. ‘printables’ als liniatuurbladen en instatoetsen, voorbeelden van schrift en studentenwerk en zelfs een volledige minicursus ‘Bord tekenen’.

Pak je pen theorie en Portfolio maken de student inhoudelijk, didactisch én praktisch startbekwaam. Door de praktische invulling (her)ontdekt de student het plezier in Schrijven!

 

Herziening

Pak je pen en Portfolio worden al jaren zeer gewaardeerd door tevreden gebruikers en hebben zich een plek verworven in het schriftonderwijs op de pabo. Toch zijn er redenen om de beide titels te herzien. Die redenen komen voort uit:

 • opmerkingen van en door gebruikers;
 • ontwikkelingen van het vak;
 • eigen inzichten van de auteur en uitgever;
 • opvattingen over opleidingsdidactiek op hbo-niveau;
 • het streven naar kwaliteitsverhoging van het onderwijs op de pabo;
 • ingrijpende ontwikkelingen in de bredere context van het onderwijs, zoals Kennisbasis en Curriculum.nu.

Pak je pen en Portfolio maken beide gebruik van de internettoepassing VéT, gids voor lay-out en opmaak van tekst (en beeld), die goed aansluit bij de ontwikkelingen in het Schriftonderwijs. Aanschaf van de herziene Pak je pen en/of Portfolio betekent dan ook gratis toegang tot VéT. Voor een nadere beschrijving verwijzen wij u naar de informatie over VéT op deze site.

Bij de herziening blijven het praktisch gehalte, de toegankelijkheid en laagdrempeligheid en de gedegenheid van Pak je pen en Portfolio de leidraad. Zij gaan hand in hand met het verwerken van de geschetste ontwikkelingen en de wensen en opmerkingen van de gebruikers. Wij (auteur en uitgever) vinden het van groot belang beide titels in samenspraak met de gebruikers te herzien. Een eerste stap daarin is gezet: gebruikers hebben gereageerd op de ontvangen vragenlijst en hun wensen kunnen aangeven. Inmiddels is de realisatie van beide titels en de ontwikkeling van de integraal ontwikkelde website een heel eind gevorderd.

Wij kunnen u dan ook met zekerheid laten weten dat Pak je pen en Portfolio beide in het voorjaar van 2022 en ruim voor het nieuwe schooljaar verschijnen . Wij houden u natuurlijk op de hoogte middels deze website, maar uiteindelijk ook d.m.v. mailings en mogelijk informatiebijeenkomsten.