Handig met getallen – gecijferdheid

 

Wiskunde voor de pabo

Afbeelding Verhoudingen - Appels om de boom

Hoeveel appels ongeveer liggen er ongeveer rondom de boom?

 

Werkboeken professionele gecijferdheid

De leraar basisonderwijs is de doorslaggevende factor in de kwaliteit van het onderwijs, misschien wel juist bij rekenen. Pabo’s besteden daarom – terecht – steeds meer en expliciet aandacht aan de professionele gecijferdheid van hun studenten. Immers, de leraar basisonderwijs moet boven de rekenstof staan!

07 - p.33 - Uitwerking 116 p.35 - Uitwerking 5 - afb.2

 

De werkboeken Handig met getallen

De reeks rekenwerkboeken Handig met getallen behandelt de domeinen uit de Kennisbasis wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs (2018). De werkboeken ondersteunen de student op diens weg naar professionele gecijferdheid. De werkboeken zijn los van elkaar én in samenhang te gebruiken. U kunt er dus ook voor kiezen enkele delen uit de reeks aan te schaffen.
De reeks bestaat uit:

 • Handig met getallen 1aDomein 1: ‘Hele getallen’, Bewerkingen
 • Handig met getallen 1b – Domein 1: ‘Hele getallen’, Strategieën en Getallen
 • Handig met getallen 2a – Domein 2: ‘Gebroken getallen’, Verhoudingen en Procenten
 • Handig met getallen 2b – Domein 2: ‘Gebroken getallen’, Breuken en Kommagetallen
 • Handig met getallen 3 Domein 3: Meten
 • Handig met getallen 4 – Domein 4: Meetkunde
 • Handig met getallen 5 – Domein 5: Verbanden

U kunt ook voor de optie ‘Maatwerk’ kiezen. U stelt dan – in overleg met de uitgever – uit alle beschikbare hoofdstukken van de reeks uw eigen rekenwerkboeken voor uw opleiding samen. Eventueel vult u het Maatwerk aan met eigen producties van docenten en/of studenten. De titels HMG1a en HMG1b van Hs. ‘de Kempel’ zijn bijvoorbeeld afwijkend samengesteld en genummerd. U vindt alle informatie over ISBN, auteur, prijs e.d. in de boekenlijstgegevens of onder de ‘Titel- en bestelinformatie’ bovenin uw scherm.

 

Handig met getallen (HMG) is afgestemd op de herziene Kennisbasis wiskunde (2018)

In het schooljaar 2019-2020 is – vanwege de herziening van de Kennisbasis wiskunde – de herziene versie van Handig met getallen op de markt gebracht. De herziening van de Kennisbasis was dermate ingrijpend dat de vorige versies van HMG niet langer bruikbaar zijn. Met ingang van het vorig schooljaar 2019-2020 hebben dan ook de herziene boeken van HMG een nieuw ISBN gekregen. De nummering is bovendien volledig afgestemd op de vijf domeinen uit de Kennisbasis. U vindt alle benodigde informatie in de boekenlijstgegevens. U kunt ook de actuele inhoudelijke mailing downloaden.

 

Wat vinden studenten?

Uit studentevaluaties blijkt dat studenten zeer te spreken zijn over Handig met getallen. De heldere, herkenbare opbouw (voorbeelden – uitleg – oefenen – gevarieerd oefenen – toets) wordt zeer gewaardeerd. De fikse hoeveelheid oefenstof voor elk leerstofonderdeel blijkt precies wat studenten nodig hebben en waarderen:

 • Ik vind de uitleg/instructie van de opdrachten erg fijn. Dat geldt ook voor de hoeveelheid oefenstof!
 • De combinatie van de opdrachten en de uitleg in de klas hebben mij geholpen beter te rekenen.
 • Ik heb een goed beeld gekregen van wat ik kan en wat ik nog moet oefenen.
 • Fijn dat ieder boek dezelfde opbouw heeft.
 • De voorbeelden laten goed zien hoe de opgaven uitgerekend kunnen worden. Dat is erg fijn.
 • Overzichtelijk, duidelijk niveau.
 • Ik vind rekenen en de opdrachten in het boek best moeilijk. Maar, ze sluiten goed aan bij wat we moeten beheersen dus daarom is het precies goed.
 • Er is een duidelijke opbouw in niveaus. Je kunt dus beginnen bij wat je zelf moeilijk vindt.
 • Door het leerlingenwerk dat is opgenomen krijgt je inzicht hoe zij rekenen, maar ook in je eigen rekenen.

 

Wat vinden uw collega’s?

Gebruikers – docenten aan de Pabo – zijn positief en noemen als sterke punten:

 • Handig met getallen heeft zeker bijgedragen aan de hogere score op de Kennisbasistoets.
 • Studenten kunnen zelf met de boeken uit de voeten.
 • De vaste en structuur werkt zeer verhelderend en ondersteunend.
 • De combinatie met eigen ondersteunende lessen is voor ons ideaal.
 • Studenten krijgen goed zicht op hun eigen rekenen. Dat ondersteunt ook de didactiek.

 

Typering Handig met getallen

 • Elk (deel)domein van de kennisbasis is een zelfstandig hoofdstuk in een werkboek.
 • Elk hoofdstuk van een werkboek start op niveau 2F, werkt toe naar 3S en sluit af met een toets op dat niveau.
 • Elk hoofdstuk bevat een paragraaf met omschrijvingen en voorbeelden van de ‘Kernbegrippen van de Kennisbasis’.
 • De student gaat stap voor stap door de leerstof en kan zich zo de stof zelfstandig aanleren.
 • De systematische en herkenbare opbouw, de uitgewerkte voorbeelden, de heldere uitleg, het aantal oefenopgaven per onderdeel, de herkenbare modellen, de aparte paragraaf ‘Gevarieerd oefenen’ en de toets aan het eind van elk hoofdstuk helpen de student zich de stof eigen te maken.
 • Een vast onderdeel van nagenoeg elk hoofdstuk is het ‘Leerlingen- en studentenwerk’. De student leert het werk van kinderen en andere studenten te analyseren en begrijpen.
 • De werkboeken zijn praktisch van opzet en gebruiksvriendelijk, o.a. door: A4 formaat met ringband (omslaan en doorwerken), voldoende schrijf- en antwoordruimte(!) bij de opgaven, de overzichtelijke lay-out en de antwoorden achter in het boek.
 • Studenten die de stof beheersen, kunnen de Kennisbasis toets met een gerust hart tegemoet zien.
 • De ondersteunende website (www.handigmetgetallen.nl) bevat o.a. de antwoorden op de toetsen per hoofdstuk en errata bij de methode.

 

Vraag een beoordelingsexemplaar aan!

Bent u docent aan een pabo en geïnteresseerd in Handig met getallen?
Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar van een of meer titels uit de reeks aan.
U betaalt daarvoor alleen een bijdrage in de portokosten.

 

Een Maatwerk Rekenwerkboek voor uw Pabo?

U kunt op basis van de reeks Handig met getallen een eigen rekenwerkboek voor uw pabo samenstellen. U selecteert dan – in overleg met de uitgever – uit de in totaal 10 beschikbare hoofdstukken de inhouden die voor uw pabo relevant zijn. Eventueel voegt u daar eigen producties van uzelf, van collega’s of van studenten aan toe.
Wilt u die optie verkennen, neem dan contact met ons op.