Handig met getallen – gecijferdheid

Wiskunde voor de pabo

Afbeelding Verhoudingen - Appels om de boom

Hoeveel appels ongeveer liggen er ongeveer rondom de boom?

 

De leraar bepaalt de kwaliteit!

De leraar basisonderwijs is de doorslaggevende factor in de kwaliteit van het onderwijs, misschien wel juist bij rekenen. Pabo’s besteden daarom – terecht – steeds meer en expliciet aandacht aan de professionele gecijferdheid van hun studenten. Immers, een goede leraar basisonderwijs staat boven de rekenstof!

07 - p.33 - Uitwerking 116 p.35 - Uitwerking 5 - afb.2

 

Rekenboeken professionele gecijferdheid: Handig met getallen

De rekenboeken Handig met getallen behandelen expliciet en uitgebreid de domeinen uit de Kennisbasis wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs (2018). De rekenboeken ondersteunen de student op diens weg naar professionele gecijferdheid. Ze zijn in samenhang met én los van elkaar te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen een aantal titels aan te laten schaffen.

De Handig met getallen (HMG) titels zijn:

 • Handig met getallen 1aDomein 1: Hele getallen, Bewerkingen
 • Handig met getallen 1b – Domein 1: Hele getallen, Strategieën en Getallen
 • Handig met getallen 2a – Domein 2: Gebroken getallen, Verhoudingen en Procenten
 • Handig met getallen 2b – Domein 2: Gebroken getallen, Breuken en Kommagetallen
 • Handig met getallen 3 Domein 3: Meten
 • Handig met getallen 4 – Domein 4: Meetkunde
 • Handig met getallen 5 – Domein 5: Verbanden (gratis te bestuderen en te downloaden op www.handigmetgetallen.nl). 

De nummering van de titels HMG is volledig afgestemd op de vijf domeinen uit de Kennisbasis. Om de boeken hanteerbaar te houden, zijn domein 1 en 2 opgedeeld in een a- en een b-titel.
U vindt alle informatie over ISBN, auteur, prijs e.d. in de boekenlijstgegevens onder Titel- en bestelinformatie (bovenaan uw scherm).

 

Handig met getallen 5 (Verbanden) gratis op de website!

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 staat Handig met getallen 5 (Domein 5: Verbanden) geheel gratis op de website www.handigmetgetallen.nl. De uitgave is onderverdeeld in paragrafen die de student voor eigen gebruik kan downloaden. De titel Handig met getallen 5 is m.i.v. schooljaar 2023-2024 in boekvorm  alleen nog op aanvraag te verkrijgen.


Maatwerk voor uw pabo

U kunt ook voor de optie Maatwerk kiezen. U stelt dan – in overleg met de uitgever – uit alle beschikbare hoofdstukken van HMG de eigen rekenboeken voor uw opleiding samen. Eventueel vult u het Maatwerk aan met eigen bijdragen van docenten en/of studenten. Voorbeelden van Maatwerk: Hs. de Kempel heeft de titels HMG1a en HMG1b op een andere manier samengesteld om zo beter aan te sluiten op hun curriculum. De ‘Hs. Thomas More’ heeft ervoor gekozen de HMG titels op te delen in hoofdstukken en die separaat in te voeren. Dat sluit beter aan bij hun onderwijs.
Wilt u de mogelijkheden van Maatwerk verkennen, neem dan contact met ons op. U vindt de boekenlijstgegevens onder Titel- en bestelinformatie (bovenaan uw scherm).

 

Wat vinden studenten?

Uit studentevaluaties blijkt dat studenten zeer te spreken zijn over Handig met getallen. De heldere, herkenbare opbouw (voorbeelden – uitleg – oefenen – gevarieerd oefenen – toets) wordt zeer gewaardeerd. De fikse hoeveelheid oefenstof voor elk leerstofonderdeel blijkt precies wat studenten nodig hebben en waarderen:

 • Ik vind de uitleg/instructie van de opdrachten erg fijn. Dat geldt ook voor de hoeveelheid oefenstof!
 • De combinatie van de opdrachten en de uitleg in de klas hebben mij geholpen beter te rekenen.
 • Ik heb een goed beeld gekregen van wat ik kan en wat ik nog moet oefenen.
 • Fijn dat ieder boek dezelfde opbouw heeft.
 • De voorbeelden laten goed zien hoe de opgaven uitgerekend kunnen worden. Dat is erg fijn.
 • Overzichtelijk, duidelijk niveau.
 • Ik vind rekenen en de opdrachten in het boek best moeilijk. Maar, ze sluiten goed aan bij wat we moeten beheersen dus daarom is het precies goed.
 • Er is een duidelijke opbouw in niveaus. Je kunt dus beginnen bij wat je zelf moeilijk vindt.
 • Door het leerlingenwerk dat is opgenomen krijgt je inzicht hoe zij rekenen, maar ook in je eigen rekenen.

 

Wat vinden uw collega’s?

Gebruikers – docenten aan de Pabo – zijn positief en noemen als sterke punten:

 • Handig met getallen heeft zeker bijgedragen aan de hogere score op de Kennisbasistoets.
 • Studenten kunnen zelf met de boeken uit de voeten.
 • De vaste en structuur werkt zeer verhelderend en ondersteunend.
 • De combinatie met eigen ondersteunende lessen is voor ons ideaal.
 • Studenten krijgen goed zicht op hun eigen rekenen. Dat ondersteunt ook de didactiek.

 

Typering Handig met getallen

 • Elk (deel)domein van de kennisbasis is een zelfstandig hoofdstuk in een werkboek.
 • Elk hoofdstuk van een werkboek start op niveau 2F, werkt toe naar 3S en sluit af met een toets op dat niveau.
 • Elk hoofdstuk bevat een paragraaf met omschrijvingen en voorbeelden van de ‘Kernbegrippen van de Kennisbasis’.
 • De student gaat stap voor stap door de leerstof en kan zich zo de stof zelfstandig aanleren.
 • De systematische en herkenbare opbouw, de uitgewerkte voorbeelden, de heldere uitleg, het aantal oefenopgaven per onderdeel, de herkenbare modellen, de aparte paragraaf ‘Gevarieerd oefenen’ en de toets aan het eind van elk hoofdstuk helpen de student zich de stof eigen te maken.
 • Een vast onderdeel van nagenoeg elk hoofdstuk is het ‘Leerlingen- en studentenwerk’. De student leert het werk van kinderen en andere studenten te analyseren en begrijpen.
 • De boeken zijn praktisch van opzet en gebruiksvriendelijk door o.a. de vaste, herkenbare opbouw, de overzichtelijke lay-out en de antwoorden achter in het boek.
 • Studenten die de stof beheersen, kunnen de Kennisbasis toets met een gerust hart tegemoet zien.
 • Paragrafen waar docenten doorgaans niet aan toe kwamen, zijn op de website www.handigmetgetallen.nl geplaatst. Die paragrafen zijn – per titel – gratis in te zien en te downloaden
 • De ondersteunende website www.handigmetgetallen.nl bevat niet alleen die paragrafen, maar ook de volledige en gratis te downloaden titel Handig met getallen 5 – Verbanden. (domein 5: Verbanden), de antwoorden op de opgaven en de toetsen per hoofdstuk én uitwerkingen van opgaven uit HMG 1 en 2.

 

Vraag een docentexemplaar aan!

Bent u docent aan een pabo en geïnteresseerd in Handig met getallen?
Vraag dan een gratis docentexemplaar van een of meer titels uit de reeks aan.
U betaalt daarvoor alleen een bijdrage in de portokosten.