Aardrijkskunde is overal – didactiek en basiskennis

Aardrijkskunde voor de Pabo

Omslag AIO herzien

Handboek voor goed aardrijkskundeonderwijs

  • Waar gaat aardrijkskunde eigenlijk over?
  • Wat moet je als student of leraar zelf kunnen en weten?
  • Kortom: Hoe geef je goed aardrijkskundeonderwijs?

 

Didactiek én Basiskennis
Aardrijkskunde is overal (AIO) is hét handboek Aardrijkskunde voor de (toekomstige) leraar basisonderwijs. Het behandelt de didactische vaardigheden (Deel A) en de inhoudelijke basiskennis (Deel B) die voor de leraar basisonderwijs onmisbaar zijn.

Didactiek
Didactiek (Deel A) bespreekt het ‘Wat’, ‘Hoe?’ en ‘Wanneer’:

  • Hoofdstuk 1: Waar gaat het in aardrijkskunde om?
  • Hoofdstuk 2: Hoe geef je aardrijkskunde?
  • Hoofdstuk 3: Wanneer geef je wat?
  • Hoofdstuk 4: Hoe evalueer je aardrijkskunde?

Elk hoofdstuk van Deel A begint met een praktijkbeschrijving en bevat opdrachten bij de theorie.

Basiskennis
Basiskennis (Deel B) behandelt geografische verschijnselen en hun onderlinge samenhang:

  • Hoofdstuk 5: Inleiding op Basiskennis.
  • Hoofdstuk 6: Thema’s.
  • Hoofdstuk 7: Regio’s

Elk van de thema’s in hoofdstuk 6 – Aarde, Hoog en laag, Bevolking, Arm en rijk, Toerisme, Cultuurgebieden, Grondgebruik en Verbindingen – begint met een uitgebreide thematische kaart. Hoofdstuk 7 (Regio’s) begint altijd met een kaart van de behandelde regio. Hoofdstuk 7 (Wereld, Europa en Nederland) ‘zoomt in’ op landen, streken, steden en zelfs wijken. De hoofdstukken Basiskennis van Deel B bevatten praktische opdrachten: studenten passen als het ware de inzichten die ze verwerven in ‘Didactiek’ toe op de onderwerpen uit ‘Basiskennis’.

 

In Aardrijkskunde is overal zijn Didactiek en Basiskennis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen vormen ze de kennis en kunde waarover de leraar basisonderwijs dient te beschikken. De website aardrijkskundeisoveral.nl bevat een veelheid aan bronnen en komt o.a. zeer van pas bij het maken van de opdrachten.