7. Van ‘Schrift Naar Schrijven’ (SNS)

Op de toekomst voorbereid

 

Per 1 mei 2019 brengt uitgeverij Cantal een nieuwe uitgave voor ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie‘ op de markt: ‘van Schrift Naar Schrijven’. De auteur van ‘van Schrift Naar Schrijven’, Else Kooijman, heeft haar sporen meer dan verdiend als docent schrijven, als ontwikkelaar van leermiddelen en – niet in het meest – als kartrekker van ontwikkelingen ten behoeve van het vakgebied.

De tijd is rijp!
Ontwikkelingen als de Kennisbasis en de eisen vanuit ‘10voordeleraar’ en LOBO maken duidelijk dat het vak Handschrift niet zal overleven als het zich niet ontwikkelt en toekomstbestendig wordt. De nieuwe naam van het vak, ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’, maar vooral ook de grootschalige, door ‘Curriculum.nu’ gecoördineerde, herziening van het curriculum benadrukken dat nog eens. Het vak staat daarom voor een flinke uitdaging, namelijk: zichzelf opnieuw uitvinden.

Praktijktheorie
In haar artikel Handschriftonderwijs en schrifteducatie, een visie op de kern van het vak uit 2018 zet Else Kooijman haar visie op een daaraan dienstige praktijktheorie uiteen. Parafraserend:

‘Een praktijktheorie over handschriftonderwijs en schrifteducatie die de eigenheid van het vak expliciteert en onderbouwt door haar fundamentele structuur te analyseren en uit te werken (in een model). Een uitwerking die ook de relatie van het vak met taalonderwijs beschrijft.’

De uitwerking: een leermiddel voor de pabo
De wens en ervaren verplichting om een dergelijke praktijktheorie uit te werken in een modern en praktisch leermiddel heeft Else Kooijman gebracht tot de ontwikkeling van ‘van Schrift Naar Schrijven’, kortweg SNS. SNS is een ‘blended’ leermiddel, een combinatie van meer dan één drager, namelijk: een werkschrift en een daaraan gekoppelde website. Werkschrift en website  zijn een twee-eenheid.

Karakteristiek

De methodiek van Schrift Naar Schrijven:

 • is gebaseerd op de drie aspecten van schrift: proces, vorm en materiaal;
 • is uitgewerkt in de drie relevante domeinen van schrijven: handschrift, typschrift en letteren;
 • is geworteld in de traditie van het vak: de vaardigheid van het (leren) schrijven;
 • biedt een doorgaande leerlijn van voorschools tot en met het VO;

SNS heeft expliciet aandacht voor:

 • onderzoekend en (inter)actief leren;
 • reconstructie i.p.v. reproductie;
 • de relatie met taalonderwijs;
 • de relatie met andere leergebieden als wiskunde en geschiedenis;
 • vaardigheden: leren schrijven;
 • digitaal schrift en digitale tekst;
 • vormgeefaspecten;
 • de relatie ‘tekst en beeld’;
 • creatieve aspecten van schrift.

De boekenlijstgegevens van ‘van Schrift Naar Schrijven‘ vindt u onder Titel- en bestelinformatie op deze website. U kunt daar ook een proefexemplaar en proeflicentie aanvragen.
Op de website van Schrift Naar Schrijven vind u alle relevante informatie en bovendien een voorproefje van de materialen.

Vormgeving
Vormgeving is veelal cruciaal voor de keuze om informatie al of niet tot zich te nemen en daarom belangrijk voor ieder die teksten schrijft. De uitgave Vet – Vorm en tekst – werkt de vormgeving van vooral typschrift verder uit. Gebruikers van SNS kunnen een licentie van Vet aanschaffen tegen een gereduceerde prijs.

Wilt u een beeld krijgen van Vet, ga dan naar https://www.vormentekst.nl. Bent u docent, dan kunt u een proeflicentie Vet aanvragen. Gebruik dan a.u.b. dit contactformulier.