Van ‘Schrift Naar Schrijven’ (SNS)

Op de toekomst voorbereid

 

Het onderwijs aan de pabo is in beweging.
Voor elk vak aan de pabo is een Kennisbasis geformuleerd die duidelijk maakt over welke kennis een student dient te beschikken. Voor het vak Schrijven blijkt die verandering ook uit de ‘nieuwe’ naam: Handschriftonderwijs en schrifteducatie. Maar, kennis alleen is onvoldoende, immers:

 

Kunnen zonder kennen kan niet!
Kennen zonder kunnen schiet te kort!

 

Als auteur van o.a. ‘Pak je pen’ en ‘Portfolio’ heeft Else Kooijman haar sporen als ontwikkelaar van leermiddelen inmiddels meer dan verdiend. Inmiddels maakt zij zich ook sterk voor het ontwikkelen van een praktijktheorie voor het vak Handschriftonderwijs en schrifteducatie, de nieuwe naam van traditionele vak Schrijven. Vanuit haar visie op de gewenste ontwikkeling van het vak – die u kunt downloaden – heeft zij samen met uitgeverij Cantal de methodiek van Schrift Naar Schrijven (SNS) ontwikkeld.

De tijd is rijp!
Ontwikkelingen als de Kennisbasis en de eisen vanuit ‘10voordeleraar’ en LOBO maken duidelijk dat het vak Handschrift niet zal overleven als het zich niet ontwikkelt en toekomstbestendig wordt. De nieuwe naam van het vak, ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’, maar vooral ook de grootschalige, door ‘Curriculum.nu’ gecoördineerde, herziening van het curriculum benadrukken dat nog eens. Het vak staat daarom voor een flinke uitdaging, namelijk: zichzelf opnieuw uitvinden.

Praktijktheorie
In haar artikel Handschriftonderwijs en schrifteducatie, een visie op de kern van het vak uit 2018 zet Else Kooijman haar visie op een daaraan dienstige praktijktheorie uiteen. Parafraserend:

‘Een praktijktheorie over handschriftonderwijs en schrifteducatie die de eigenheid van het vak expliciteert en onderbouwt door haar fundamentele structuur te analyseren en uit te werken (in een model). Een uitwerking die ook de relatie van het vak met taalonderwijs beschrijft.’

De uitwerking: een leermiddel voor de pabo
De wens en ervaren verplichting om een dergelijke praktijktheorie uit te werken in een modern en praktisch leermiddel heeft Else Kooijman gebracht tot de ontwikkeling van ‘van Schrift Naar Schrijven’, kortweg SNS. SNS is een ‘blended’ leermiddel, een combinatie van meer dan één drager, namelijk: een werkschrift en een daaraan gekoppelde website. Werkschrift en website  zijn een twee-eenheid.

Karakteristiek
De methodiek van Schrift Naar Schrijven:

 • is gebaseerd op de drie aspecten van schrift: proces, vorm en materiaal;
 • is uitgewerkt in de drie relevante domeinen van schrijven: handschrift, typschrift en letteren;
 • is geworteld in de traditie van het vak: de vaardigheid van het (leren) schrijven;
 • biedt een doorgaande leerlijn van voorschools tot en met het VO;

SNS heeft expliciet aandacht voor:

 • onderzoekend en (inter)actief leren;
 • reconstructie i.p.v. reproductie;
 • de relatie met taalonderwijs;
 • de relatie met andere leergebieden als wiskunde en geschiedenis;
 • vaardigheden: leren schrijven;
 • digitaal schrift en digitale tekst;
 • vormgeefaspecten;
 • de relatie ‘tekst en beeld’;
 • creatieve aspecten van schrift.

De boekenlijstgegevens van ‘van Schrift Naar Schrijven‘ vindt u onder Titel- en bestelinformatie op deze website. U kunt daar ook een docentexemplaar met licentie voor de website aanvragen.
Op de website van Schrift Naar Schrijven vind u alle relevante informatie en bovendien een voorproefje van de materialen.

Vormgeving met Vét
Vormgeving is veelal cruciaal voor de keuze om informatie al of niet tot zich te nemen en daarom belangrijk voor ieder die teksten schrijft. De uitgave Vét – Vorm en tekst – werkt de vormgeving van vooral typschrift verder uit. Gebruikers van SNS kunnen een licentie van Vét aanschaffen tegen een gereduceerde prijs van € 7,50. Wilt u een beeld krijgen van Vet, ga dan naar de website van Vorm en tekst (Vét).

Docent?
Bent u docent, dan kunt u een proeflicentie Vét aanvragen. Gebruik dan a.u.b. dit contactformulier.

Korting op een licentie Vét met SNS
Ben je licentiehouder van SNS, dan kun je Vét met korting aanschaffen. In plaats van de normale licentieprijs van € 19,50 betaal je dan slechts € 7,50.
Ga daarvoor naar de website van Vorm en tekst (Vét).