Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze.
  • Zakelijke informatie over de uitgave, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs en de fysieke verschijningsvorm.
  • Informatie over de methodesites als onderdeel en/of ter ondersteuning van een uitgave.

U vindt bovendien informatie over, bijvoorbeeld, Docentexemplaren, Contactgegevens en Boekenlijstgegevens.

 

Nieuws!

Pak je pen en Portfolio herzien!

De herzieningen van Pak je pen (ISBN: 978 94 90681 333) en Portfolio (ISBN: 978 94 90681 401) zijn verschenen en leverbaar. Overigens blijven de vorige versies van Pak je pen (ISBN: 978 94 90681 050)en Portfolio (ISBN: 978 94 90681 012) leverbaar.
U vindt meer informatie over de herziening op de pagina Pak je pen en Portfolio.

Visie op schriftonderwijs

In haar visie op Handschriftonderwijs en schrifteducatie (versie 4, 2022) beschrijft Else Kooijman onder andere de drie niveaus van leesbaarheid (identificatie, regelmaat en orde). Haar visie vormt een fundament voor het vak ‘Schriftonderwijs’ en de ontwikkeling van leermiddelen op dat vakgebied. De visie is zeer positief ontvangen en is mede een bron geweest voor de formulering van de Voorstellen leergebied Nederlands door Curriculum.nu.

Orde in de tekst – koppeling aan VéT

Het toenemend belang van een passende vormgeving van tekst en beeld wordt steeds duidelijker. Ook in de aanbevelingen van Curriculum.nu (De Jong et al., 2019) wordt de vorm van tekst expliciet genoemd. Daarom is de herziening van Pak je pen en Portfolio gekoppeld aan VéT, de internettoepassing voor het opmaken van tekst en beeld. De licentie voor de – eveneens herziene – website geeft de student toegang tot VéT. Om een goed idee te krijgen, kunt u de Inhoudsopgave of het ‘Voorproefje’ op Vét bekijken.

 

Handig met getallen omgezet in rekenboeken

Op verzoek van veel gebruikers zijn de rekenwerkboeken van Handig met getallen (HMG) omgewerkt tot rekenboeken. Dat betekent o.a. dat de invul- en antwoordruimtes vervallen, de boeken minder omvangrijk en dus beter hanteerbaar zijn en dat de prijs naar beneden is gegaan. Inhoudelijk is er geen verschil. Het ISBN van elke titel is dan ook gehandhaafd. Meer informatie op de pagina’s over Handig met getallen.

 

Vorm en tekst (VéT)

Terecht wordt steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van teksten, ook buiten het schriftonderwijs. Een goed vormgegeven tekst draagt bij aan de overdracht van de boodschap. De internettoepassing Vorm en tekst (VéT) leidt de gebruiker – m.b.v. informatie, voorbeelden en meer dan 100 opdrachten – stapsgewijs door de opmaak van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem ook een kijkje op VéT.