Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de Pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze van de methode.
  • Zakelijke informatie over de methode, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs, de fysieke vorm en de bindwijze.
  • Informatie over de methodesites als wezenlijk onderdeel of ter ondersteuning van een methode.

U vindt algemene informatie over, bijvoorbeeld, het aanvragen van een Beoordelingsexemplaar en Contactgegevens.

 

Nieuws!

Opdrachten in VéT

De internettoepassing  VéT – Vorm en tekst – bevat o.a. meer dan 100 opdrachten. Ze leiden je stapsgewijs door de mogelijkheden voor het opmaken van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem een kijkje op VéT.

Bij de les als website

Vanaf 1 april 2021 is Bij de les, dé aanpak voor handschriftontwikkeling en het (leren) maken van aantekeningen, een volledig digitaal leermiddel. Het werkboek Bij de les is vanaf dat moment niet meer verkrijgbaar. Lees over het digitale leermiddel Bij de les of ga naar de methodesite. Daar kunt u ook – per 1 april 2021 – een (groeps)licentie kopen. Overigens blijven de licentiecodes uit het voormalige werkboek actief en kunt u daar nog steeds mee inloggen.

Bij de les: ‘evidence based’

Else Kooijman, o.a. auteur van Bij de les, heeft recentelijk praktijkonderzoek verricht naar ‘Functioneel handschrift in het vo’ (Kooijman, E., 2020). Zij onderzoekt drie niveaus van leesbaarheid a.d.h.v. de vraag: ‘Over welke schriftvaardigheid beschikken leerlingen in het vo en welke moeten zij zich (nog) eigen maken’. Haar conclusies zijn verwerkt in Bij de les.
De samenvatting van het onderzoek kunt u desgewenst lezen en downloaden. Heeft u interesse in het volledige onderzoek? Mail aan info@cantal.nl! Binnenkort verschijnt ook een artikel van haar hand in ‘Levende Talen Magazine‘.

Visie op (hand)schriftonderwijs

In haar visiestuk Handschriftonderwijs en schrifteducatie legt Else Kooijman een fundament voor de praktijktheorie van het vak ‘Handschriftontwikkeling en schrifteducatie’, alsook voor de ontwikkeling van leermiddelen. Haar visie is gepresenteerd en zeer positief ontvangen op het symposium ‘Het handschrift in beweging’ van 24 januari 2020.