Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze.
  • Zakelijke informatie over de uitgave, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs en de fysieke verschijningsvorm.
  • Informatie over de methodesites als onderdeel en/of ter ondersteuning van een uitgave.

U vindt bovendien informatie over, bijvoorbeeld, Docentexemplaren, Contactgegevens en Boekenlijstgegevens.

 

Nieuws!

Pak je pen en Portfolio herzien!

De komende maanden worden de titels Pak je pen en Portfolio in samenspraak met gebruikers herzien. In het voorjaar van 2022 zijn beide herziene titels beschikbaar. Studenten kunnen derhalve in het schooljaar 2022-2023 met de herziene Pak je pen en Portfolio aan de slag. U vindt meer informatie over de herziening op de pagina’s Pak je pen en Portfolio.

Visie op (hand)schriftonderwijs

In haar visiestuk Handschriftonderwijs en schrifteducatie legt Else Kooijman een fundament voor de praktijktheorie van het vak ‘Handschriftontwikkeling en schrifteducatie’, alsook voor de ontwikkeling van leermiddelen. Haar visie is gepresenteerd en zeer positief ontvangen op het symposium ‘Het handschrift in beweging’ van 24 januari 2020.

Handig met getallen omgezet in rekenboeken

Op verzoek van veel gebruikers zijn de rekenwerkboeken van Handig met getallen (HMG) met ingang van het schooljaar 2021-2022 omgewerkt tot rekenboeken. Dat betekent vooral dat de invul- en antwoordruimtes zijn komen te vervallen, dat de boeken minder omvangrijk en daardoor goed hanteerbaar zijn en dat de prijs iets naar beneden is bijgesteld. Inhoudelijk is er geen verschil tussen beide versies. Het ISBN van elke titel – en het kenmerk Maatwerk TM – is dan ook gehandhaafd. Meer informatie vindt u op de pagina’s Handig met getallen.

Het vormaspect van teksten: Vorm en tekst (VéT)

Terecht wordt er – ook in het onderwijs – steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van teksten. Immers, een goed vormgegeven tekst draagt bij aan de leesbaarheid en daarmee aan de overdracht van de boodschap. De internettoepassing Vorm en tekst (VéT) leidt de gebruiker – met behulp van o.a. informatie, voorbeelden en meer dan 100 opdrachten – stapsgewijs door de mogelijkheden voor het opmaken van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem een kijkje op VéT.

Bij de les: ‘evidence based’ digitaal leermiddel

Else Kooijman, auteur van Bij de les (Handschriftontwikkeling/Leren maken van aantekeningen) heeft praktijkonderzoek verricht naar drie niveaus van leesbaarheid (Functioneel handschrift in het vo, Kooijman, E., 2020). Zij onderzoekt over welke schriftvaardigheid leerlingen in het vo moeten beschikken, welke zij beheersen en welke zij zich (nog) eigen moeten maken. De conclusies van haar onderzoek zijn natuurlijk in het (digitale) leermiddel Bij de les verwerkt. Meer informatie vindt u op de pagina’s Bij de les of op de methodesite.
Download de samenvatting of vraag het volledige onderzoek aan op info@cantal.nl! In het tijdschrift ‘Levende Talen Magazine‘ zijn recentelijk twee artikelen gepubliceerd.