Uitgeverij Cantal

CantalLogo

 

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de Pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze van de methode.
  • Zakelijke informatie over de methode, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs, de fysieke vorm en de bindwijze.
  • Informatie over de (gratis) ondersteunende methodesites.

U vindt algemene informatie over, bijvoorbeeld, het aanvragen van een Beoordelingsexemplaar en Contactgegevens.

 

Vers van de pers!

Schrijfonderwijs op de basisschool en de Pabo ligt al enige tijd onder vuur. Niet alleen in het onderwijs, maar zeker ook breed maatschappelijk wordt de ‘nut en noodzaak’ discussie over het vak schrijven gevoerd. Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met argumenten die geacht hun gelijk aan te tonen. Opvallend daarbij is het ontbreken van een overkoepelend kader, een visie op de samenhang tussen alle elementen van het vak.

In haar  artikel Visie op de kern van het vak dat op deze website als eerste wordt gepubliceerd, biedt Else Kooijman-Thomson  juist dat bredere kader. Zij  toont aan dat goed handschriftonderwijs – juist in deze tijd van digitalisering – wel degelijk tot de kernopdracht van het basisonderwijs en daarmee ook van de opleiding behoort. Middels haar artikel doet zij tevens een eerste aanzet om te komen tot de ontwikkeling van een praktijktheorie voor  ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’.