Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten en docenten aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze.
  • Zakelijke informatie over de uitgave, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs en de fysieke verschijningsvorm.
  • Informatie over de methodesites als onderdeel en/of ter ondersteuning van een uitgave.

U vindt bovendien informatie over bijvoorbeeld Docentexemplaren, Contactgegevens en Boekenlijstgegevens.

Nieuws!

Pak je pen en Portfolio

De titels Pak je pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 333) en Portfolio, pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 401) staan inmiddels een jaar in de markt. Tevreden gebruikers van de vorige versie(s) zijn massaal overgestapt. De vorige versies van beide titels (ISBN’s: 978 94 90681 050 en 978 94 90681 012) zijn in het schooljaar 2023-2024 nog leverbaar op aanvraag.

 

Het Schriftbulletin

In januari 2023 is het eerste nummer van Het Schriftbulletin verschenen. Het Schriftbulletin wordt gratis toegestuurd aan docentgebruikers van Pak je pen en/of Portfolio. Het is expliciet geen marketinguiting, maar een inhoudelijk bulletin. Het biedt u verdieping op onderwerpen uit een van beide methodes, maar ook inhoudelijke informatie in bredere zin, w.o. de ontwikkeling van het vak. U Het Schriftbulletin nr.1 downloaden.

 

Handig met getallen slankt af

Op verzoek van veel gebruikers is de omvang van de boeken Handig met getallen 1 t/m 4 (de domeinen 1 t/m 4 van de ‘Kennisbasis wiskunde voor de pabo’) teruggebracht. Dat betekent ook dat de prijs van de boeken niet omhoog is gegaan, ondanks de hoge inflatie. Voor gebruikers van Maatwerk is die prijs zelfs gedaald. Dat is gedaan door paragrafen gratis op de website www.handigmetgetallen.nl te plaatsen. Nadere informatie vindt u op de pagina’s over Handig met getallen

 

Handig met getallen 5 (Verbanden) gratis op de website!

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 staat Handig met getallen 5 (Domein 5, Verbanden) geheel gratis op de website www.handigmetgetallen.nl/HMG5. De uitgave is onderverdeeld in paragrafen die de student voor eigen gebruik kan downloaden. De titel Handig met getallen 5 is m.i.v. schooljaar 2023-2024 in boekvorm  alleen op aanvraag te verkrijgen.

 

Visie op schriftonderwijs

De geactualiseerde en vijfde versie van het visiestuk ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’ van Else Kooijman-Thomson is verschenen. In deze versie 5 beschrijft zij expliciet de drie aspecten van schrift (proces, vorm, materiaal) in relatie tot de aan elk van die aspecten ten grondslag liggende ontwikkelingen. De relatie met taal en andere vakken uit het curriculum is bovendien aangescherpt. U kunt de geactualiseerde versie 5 op deze website bekijken en downloaden.

 

Vorm en tekst (VéT)

Terecht wordt steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van teksten, ook buiten het schriftonderwijs. Een goed vormgegeven tekst draagt bij aan de overdracht van de boodschap. De internettoepassing Vorm en tekst (VéT) leidt de gebruiker – m.b.v. informatie, voorbeelden en meer dan 100 opdrachten – stapsgewijs door de opmaak van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem ook een kijkje op VéT.

 

Steeds meer scholieren schrijven belabberd

Recentelijk publiceerde Daniëlla van ‘t Erve in het Onderwijsblad (juni 2023) een artikel over het bedroevende handschrift van veel leerlingen in het vo. In haar artikel citeert zij o.a. Else Kooijman-Thomson, schriftdeskundige en auteur van leermiddelen voor de pabo.  Samen met een aantal collega deskundigen stelt zij: ‘Daar is iets aan te doen! En vaak met verbluffend resultaat.’ Lees het artikel: Handschriften steeds vaker onleesbaar.