Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten en docenten aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

 • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze.
 • Zakelijke informatie over de uitgave, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs en de fysieke verschijningsvorm.
 • Informatie over de methodesites als onderdeel en/of ter ondersteuning van een uitgave.

U vindt bovendien informatie over bijvoorbeeld Docentexemplaren, Contactgegevens en Boekenlijstgegevens.

Nieuws!

Pak je pen en Portfolio

De titels Pak je pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 333) en Portfolio, pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 401) blijken succesvolle opvolgers. De vorige versies (ISBN: 978 94 90681 050 en 012) zijn alleen nog leverbaar op aanvraag.

Het Schriftbulletin
Bent u gebruiker van (één van) beide titels, dan ontvangt u 2x per jaar Het Schriftbulletin, een inhoudelijk bulletin met verdieping op onderwerpen uit de methodes, maar ook met informatie over ontwikkeling van het vak. Inmiddels zijn de nummers 1 t/m 3 verschenen.
U kunt Het Schriftbulletin 1, Het Schriftbulletin 2 en Het Schriftbulletin 3 eventueel downloaden.

 

Schriftonderwijs

Het vak Schriftonderwijs is de laatste jaren volop in ontwikkeling, o.a. vanwege de – inmiddels breed gedragen – visie op ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’ (E. Kooijman, 2020-2023).
Bovendien publiceerde de SLO in het najaar van 2023 de ‘Conceptkerndoelen Nederlands’, waar Schriftonderwijs deel van uitmaakt. In het kader van de discussie m.b.t. ontwikkeling van het vak, kunt u hier een aantal documenten downloaden:

 1. De Conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen & Wiskunde (SLO, 2023)
 2. De geactualiseerde Visie op ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie (E. Kooijman, vs.5, 2023). Deze versie beschrijft o.a. de drie niveaus van leesbaarheid (identificatie, regelmaat, orde) en de relatie met Taal.
 3. De samenvatting van het onderzoek naar Functioneel handschrift in het vo (E. Kooijman, 2020).
  U kunt het volledige onderzoek aanvragen m.b.v. de ‘Contactoptie’ van deze site.
 4. Het Model Schrifthandeling (E. Kooijman, vs.5, 2023) dat centraal staat in het visiestuk.
 5. De relatie Conceptkerndoelen – Schrifthandeling (E. Kooijman, 2024).
  Dit overzicht is gepresenteerd op de conferentie ‘Grip op schrijfvaardigheid’ (12 april 2024).
  Op de achterzijde staat een inventarisatie van de Conceptkerndoelen in Pak je pen en toetsenbord.
 6. De Notitie Leerlijn typschrift (Else Kooijman, 2024) pleit voor expliciete aandacht voor typschrift.
 7. Het leesbaarheidsniveau 3 (orde) is voor typschrift uitgewerkt op de website Vorm en tekst (VéT). Dat ziet u alleen al aan de Inhoudsopgave van VéT. Meer informatie vindt u op deze website.
 8. Het artikel: Handschriften steeds vaker onleesbaar (D. van ‘t Erve, Onderwijsblad, juni 2023).

 

Handig met getallen

Handig met getallen (HMG) verlaagt de prijs!
De prijs van de boeken Handig met getallen(HMG) wordt m.i.v. 1 augustus verlaagd, ondanks de inflatie. Op verzoek van gebruikers is ook de omvang van de boeken Handig met getallen 1 t/m 4 (domein 1 t/m 4 van de Kennisbasis Wiskunde) teruggebracht. 

Handig met getallen Maatwerk
Voor gebruikers van Maatwerk is de boekenprijs in 2023-204 al gedaald en zijn er paragrafen op de gratis website www.handigmetgetallen.nl geplaatst. Ook deze prijzen worden per 1 augustus 2024 mogelijk opnieuw verlaagd

Handig met getallen-5 (Verbanden) gratis! 
Met ingang van het schooljaar 2023-2024 staat Handig met getallen 5 (Domein 5, Verbanden) al geheel gratis op de website www.handigmetgetallen.nl/HMG5. Met ingang van 1 augustus 2024 is ook Handig met getallen 4 (Domein 4, Meetkunde) gratis beschikbaar op de website. Studenten hoeven deze beide boeken dus niet aan te schaffen. Beide uitgaven zijn onderverdeeld in paragrafen die de student voor eigen gebruik kan downloaden. De titels Handig met getallen 4 en Handig met getallen 5 zijn in boekvorm alleen nog op aanvraag te verkrijgen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op deze website en op de website van de methode Handig met getallen