Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de Pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze van de methode.
  • Zakelijke informatie over de methode, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs, de fysieke vorm en de bindwijze.
  • Informatie over de (gratis) ondersteunende methodesites.

U vindt algemene informatie over, bijvoorbeeld, het aanvragen van een Beoordelingsexemplaar en Contactgegevens.

Nieuws!

Opdrachten in VéT

De internettoepassing  VéT – Vorm en tekst – helpt je om een boodschap helder en toegankelijk over het voetlicht te brengen. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Bovendien zijn m.i.v. het schooljaar 2020-2021 meer dan 100 opdrachten opgenomen die je door de inhoud heen leiden en je de mogelijkheden helpen ontdekken. Interesse? Breng een bezoekje aan VéT.

Visie op Schriftonderwijs

In haar visiestuk op ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’ legt Else Kooijman een fundament voor een praktijktheorie van het vak. In de herziene versie van haar visie op Handschriftonderwijs en schrifteducatie (versie 3) integreert zij de ontwikkelingen op het gebied van curriculumvernieuwing en Taal.

Functioneel handschrift in het vo

Ter onderbouwing van haar visie heeft Else Kooijman recentelijk een praktijkonderzoek verricht naar ‘Functioneel handschrift in het vo’ (Kooijman, E., 2020)Daarin onderscheidt zij drie niveaus van leesbaarheid en stelt zij zich o.a. de vraag: ‘Over welke schriftvaardigheid beschikken leerlingen in het vo en welke moeten zij zich (nog) eigen maken’.
De samenvatting van het onderzoek kunt u lezen en downloaden. Wilt u het volledige onderzoek ontvangen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar info@cantal.nl.