Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze.
  • Zakelijke informatie over de uitgave, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs en de fysieke verschijningsvorm.
  • Informatie over de methodesites als onderdeel en/of ter ondersteuning van een uitgave.

U vindt bovendien informatie over, bijvoorbeeld, Docentexemplaren, Contactgegevens en Boekenlijstgegevens.

 

Nieuws!

 

Pak je pen en Portfolio

De titels Pak je pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 333) en Portfolio, pen en toetsenbord (ISBN: 978 94 90681 401) staan inmiddels een jaar in de markt. Veel gebruikers zijn overgestapt op de herziene uitgaven (voor info, zie: Pak je pen en Portfolio). De vorige versies van beide titels (ISBN’s: 978 94 90681 050 en 978 94 90681 012) zijn dit schooljaar nog leverbaar, daarna echter alleen nog op aanvraag.

 

Visie op schriftonderwijs

Inmiddels is de geactualiseerde en vijfde versie van het visiestuk ‘Handschriftonderwijs en schrifteducatie’ van Else Kooijman-Thomson verschenen. In deze versie 5 beschrijft zij expliciet de drie aspecten van schrift (proces, vorm, materiaal) in relatie tot de aan elk van die aspecten ten grondslag liggende ontwikkelingen. De relatie met taal en andere vakken uit het curriculum is bovendien aangescherpt.
Diegenen die op 14 april het symposium ‘Grip op schrijfvaardigheid’ hebben bezocht, hebben ter plekke een exemplaar kunnen aanvragen. Bent u niet in de gelegenheid geweest het symposium bij te wonen, dan kunt u de geactualiseerde versie 5 op deze website bekijken en downloaden.

 

Handig met getallen slankt af en wordt deels gratis!

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 staan Handig met getallen 4 (domein 4: Meetkunde) en Handig met getallen 5 (Domein 5: Verbanden) geheel gratis op de website www.handigmetgetallen.nl. Beide titels zijn bovendien te downloaden. Derhalve zijn ze in boekvorm vanaf schooljaar 2023-2024 alleen nog op aanvraag te verkrijgen.
Van de overige titels (domein 1 t/m 3) worden paragrafen waar veel gebruikers niet aan toe komen – zoals ‘Warming up’ en ‘Leerlingenwerk’ – eveneens en
gratis op de website geplaatst.
Dat alles heeft tot gevolg dat de boeken minder omvangrijk en dus goedkoper worden. Voor het ISBN heeft dat geen gevolgen: het ISBN van die titels blijft hetzelfde. Meer informatie vindt u op de pagina’s over Handig met getallen.

 

Vorm en tekst (VéT)

Terecht wordt steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van teksten, ook buiten het schriftonderwijs. Een goed vormgegeven tekst draagt bij aan de overdracht van de boodschap. De internettoepassing Vorm en tekst (VéT) leidt de gebruiker – m.b.v. informatie, voorbeelden en meer dan 100 opdrachten – stapsgewijs door de opmaak van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem ook een kijkje op VéT.