Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de Pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze van de methode.
  • Zakelijke informatie over de methode, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs, de fysieke vorm en de bindwijze.
  • Informatie over de methodesites als wezenlijk onderdeel of ter ondersteuning van een methode.

U vindt algemene informatie over, bijvoorbeeld, het aanvragen van een Beoordelingsexemplaar en Contactgegevens.

 

Nieuws!

Opdrachten in VéT

De internettoepassing  VéT – Vorm en tekst – bevat o.a. meer dan 100 opdrachten. Ze leiden je stapsgewijs door de mogelijkheden voor het opmaken van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem een kijkje op VéT.

Bij de les als website

Vanaf 1 februari a.s. is het werkschrift van Bij de les, dé aanpak voor handschriftontwikkeling en het (leren) maken van aantekeningen, geïntegreerd met de website. Lees meer over Bij de les of ga naar de methodesite (per 1 februari). Daar kun je ook – per 1 februari – een licentie kopen.

Bij de les ‘evidence based’

M.b.v. materialen uit Bij de les heeft Else Kooijman recentelijk onderzoek verricht naar ‘Functioneel handschrift in het vo’ (Kooijman, E., 2020). Zij onderscheidt drie niveaus van leesbaarheid en stelt zich o.a. de vraag: ‘Over welke schriftvaardigheid beschikken leerlingen in het vo en welke moeten zij zich (nog) eigen maken’. De samenvatting van het onderzoek kunt u lezen en downloaden. Interesse in het volledige onderzoek? Mail aan info@cantal.nl!

Visie op (hand)schriftonderwijs

In haar visiestuk Handschriftonderwijs en schrifteducatie legt Else Kooijman een fundament voor de praktijktheorie van het vak ‘Handschriftontwikkeling en schrifteducatie’, alsook voor de ontwikkeling van leermiddelen. Haar visie is gepresenteerd en zeer positief ontvangen op het symposium ‘Het handschrift in beweging’ van 24 januari 2020.