Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze.
  • Zakelijke informatie over de uitgave, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs en de fysieke verschijningsvorm.
  • Informatie over de methodesites als onderdeel en/of ter ondersteuning van een uitgave.

U vindt bovendien informatie over, bijvoorbeeld, Docentexemplaren, Contactgegevens en Boekenlijstgegevens.

 

Nieuws!

Pak je pen en Portfolio herzien!

De komende maanden worden de titels Pak je pen en Portfolio in samenspraak met gebruikers herzien. In het vroege voorjaar van 2022 zijn beide herziene titels beschikbaar. Studenten kunnen derhalve in het schooljaar 2022-2023 met de herziene Pak je pen en Portfolio aan de slag. U vindt meer informatie over de herziening op de pagina’s Pak je pen en Portfolio.

Artikelen leesbaarheid Levende Talen Magazine (LTM)

Handschrift moet leesbaar zijn! Dat lijkt een platitude, maar veel handschriften blijken onleesbaar. Recentelijk publiceerde Else Kooijman twee artikelen in Levende Talen Magazine (LTM, jrg. 2021, nr. 5 en 6) over drie niveaus van leesbaarheid (identificatie, regelmaat, orde). Eerder deed zij daar onderzoek naar. De conclusies zijn natuurlijk in het (digitale) leermiddel Bij de les verwerkt. 

Visie op schrijftonderwijs

Ook in haar visiestuk Handschriftonderwijs en schrifteducatie beschrijft Kooijman de drie niveaus van leesbaarheid. Die visie legde een fundament voor het vak ‘Schriftonderwijs’ en de ontwikkeling van leermiddelen. Haar visie is zeer positief ontvangen op o.a. het symposium ‘Handschrift in beweging’ en is mede een bron geweest voor de formulering van de Voorstellen leergebied Nederlands door Curriculum.nu.

Handig met getallen omgezet in rekenboeken

Op verzoek van veel gebruikers zijn de rekenwerkboeken van Handig met getallen (HMG) inmiddels omgewerkt tot rekenboeken. Dat betekent o.a. dat de invul- en antwoordruimtes vervallen, de boeken minder omvangrijk en dus beter hanteerbaar zijn en dat de prijs iets naar beneden is gegaan. Inhoudelijk is er geen verschil. Het ISBN van elke titel is dan ook gehandhaafd. Meer informatie op de pagina’s over Handig met getallen.

Vorm en tekst (VéT)

Terecht wordt steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van teksten. Een goed vormgegeven tekst draagt bij aan de overdracht van de boodschap. De internettoepassing Vorm en tekst (VéT) leidt de gebruiker – m.b.v. informatie, voorbeelden en meer dan 100 opdrachten – stapsgewijs door de opmaak van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem ook een kijkje op VéT.