Uitgeverij Cantal

CantalLogo

Ontwikkelt leermiddelen

 

Welkom op onze website!

Cantal maakt kwalitatief hoogstaande, praktische en veelal innovatieve leermiddelen voor onder andere de pabo, maar ook voor andere vormen van vervolgonderwijs. De behoefte van studenten leerlingen aan inhoudelijk gedegen, praktische en toegankelijke materialen is daarbij een heel belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor gebruiksvriendelijkheid.

Op deze website vindt u voor elke uitgave van Cantal:

  • Een beschrijving van de opzet, inhoud, inhoudelijke en didactische keuzes en werkwijze.
  • Zakelijke informatie over de uitgave, o.a.: het ISBN, de auteurs, de prijs en de fysieke verschijningsvorm.
  • Informatie over de methodesites als onderdeel en/of ter ondersteuning van een uitgave.

U vindt bovendien informatie over, bijvoorbeeld, Docentexemplaren, Contactgegevens en Boekenlijstgegevens.

 

Nieuws!

Pak je pen en Portfolio herzien!

De herziening van Pak je pen (ISBN: 978 94 90681 333) is inmiddels verschenen en beschikbaar voor docenten. In de eerste helft van april verschijnt ook de herziening van Portfolio. Ook die titel (ISBN: 978 94 90681 401) is dan voor docenten beschikbaar.
Om verwarring met de huidige versies te voorkomen, zijn beide herziene titels met ingang van 1 juli 2022 voor studenten beschikbaar. Zij kunnen derhalve in het schooljaar 2022-2023 met de herziene Pak je pen en Portfolio aan de slag. U vindt meer informatie over de herziening op de pagina’s Pak je pen en Portfolio.

Visie op schrijftonderwijs

Ook in haar visiestuk Handschriftonderwijs en schrifteducatie beschrijft Kooijman de drie niveaus van leesbaarheid. Die visie legde een fundament voor het vak ‘Schriftonderwijs’ en de ontwikkeling van leermiddelen. Haar visie is zeer positief ontvangen en is mede een bron geweest voor de formulering van de Voorstellen leergebied Nederlands door Curriculum.nu.

Symposium schriftonderwijs.

Op 8 april a.s. organiseert Concepthink, initiator van activiteiten op het terrein van relevante maatschappelijke thema’s,  opnieuw een symposium over Schriftonderwijs, wederom in samenwerking met o.a. Hogeschool Driestar in Gouda. Alle informatie over dit symposium vindt u op de website Handschriftonderwijs.nl.

Handig met getallen omgezet in rekenboeken

Op verzoek van veel gebruikers zijn de rekenwerkboeken van Handig met getallen (HMG) inmiddels omgewerkt tot rekenboeken. Dat betekent o.a. dat de invul- en antwoordruimtes vervallen, de boeken minder omvangrijk en dus beter hanteerbaar zijn en dat de prijs iets naar beneden is gegaan. Inhoudelijk is er geen verschil. Het ISBN van elke titel is dan ook gehandhaafd. Meer informatie op de pagina’s over Handig met getallen.

Vorm en tekst (VéT)

Terecht wordt steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van teksten. Een goed vormgegeven tekst draagt bij aan de overdracht van de boodschap. De internettoepassing Vorm en tekst (VéT) leidt de gebruiker – m.b.v. informatie, voorbeelden en meer dan 100 opdrachten – stapsgewijs door de opmaak van tekst en beeld. Alleen al de Inhoudsopgave maakt dat duidelijk. Interesse? Neem ook een kijkje op VéT.